Napište nám!

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016

Co od Vás potřebujeme

Společnost DANCE ARTS AGENCY s.r.o. je Správcem osobních údajů, které nám Vy, jako účastník tanečních kurzů, poskytujete vyplněním Přihlášky. Shromažďujeme o Vás tyto základní osobní údaje: jméno a příjmení, doručovací adresa, telefon, e-mail, navštěvovaná škola.

Součástí shromažďovaných osobních údajů mohou být i fotografie a video záznamy v běžné dokumentační kvalitě pořízené v prostorách konání tanečních kurzů a akcí.

 

Proč to potřebujeme

Potřebujeme znát tyto Vaše základní osobní údaje, abychom Vám mohli poskytnout naše služby. Jedná se právní důvod - plnění smlouvy - na jehož základě můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu.

 

Jak s osobními údaji nakládáme

Veškeré námi zpracovávané osobní údaje zpracovává Správce. K Vašim údajům nemá přístup žádná třetí strana s výjimkou případů, kdy k tomu je zákonný důvod (účetnictví).

 

Zabezpečení našich webových stránek

Naše webové stránky zabezpečujeme  webmaster technickými opatřeními proti ztrátě a úniku Vašich osobních údajů, proti jejich pozměňování a rozšiřování neoprávněnými osobami.

 

Jak dlouho osobní údaje držíme

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu (kurzu) a následně ještě po dobu 3 let od skončení služby.

Dále po dobu nezbytně nutnou podle obecně závazných předpisů.

 

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud si přejete získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo získat přístup ke svým osobním údajům, opravit nebo vymazat jakékoliv osobní údaje, které se týkají Vaší osoby, odstranit vaši e-mailovou adresu nebo pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů,

obraťte se, prosím, na nás.

 

Kontakt 

  • Telefon. +420 602 326 479
  • Email: ladamotyckova@dancearts.cz  
  • Kontakt pro písemné sdělení: Na Kolečku 2417, 413 01 Roudnice nad Labem

cukrarnapojistovnalekarnakzmmevaretekvetiny anelahellerDaramisBandi