Napište nám!

TANEČNÍ KURZY 2020

      Počínaje dnešním dnem 30.09.2020 s ohledem na situaci v ČR a se zvyšujícím se počtem omluvenek z důvodu kontaktu s pozitivně testovanými osobami na Covid-19, zastavujeme veškeré taneční kurzy! Toto rozhodnutí přímo souvisí s doporučením KHS a vládou avizovaným vyhlášením nouzového stavu v naší zemi od pondělí. Bohužel, dle aktuálních opatření nemůžeme realizovat žádný z našich kurzů (manželské páry, latina pro ženy, děti) Stále platí, že lekce nepropadají pouze se posouvají  Někteří z Vás ještě vybírají lekce z jara. Mým středoškolákům bych chtěla vzkázat, že si taneční užijeme, udělám proto maximum ! Zrealizujeme vše tak, aby se s Vámi mohli radovat i Vaši rodiče, prarodiče a přátele. Doba nás opravdu zkouší, sotva jsem se pracovně "nadechla", zase mám zastavit.  Děkuji Vám všem za energii, kterou jste mi předali na lekcích, které od září proběhly. Chybíte mi už teď, ale vše si vynahradíme, počkáme na sebe a máme "světlo na konci tunelu". Člověk se musí na něco těšit ! Přeji Vám všem a Vašim blízkým pevné zdraví, pozitivní mysl a nadhled. Sledujte FC, Insta, web budeme s Vámi, i v tomto období, stále v kontaktu.


      Řád tanečních kurzů DANCE ARTS AGENCY

 

1. Vaše přihláška do kurzů (písemná, nebo elektronická) je závazná. Při zrušení účasti z vážných zdravotních důvodů před zahájením kurzu je storno poplatek 10% z kurzovného. Při zrušení účasti z ostatních důvodů před zahájením kurzu je storno poplatek 80 % z kurzovného. Po zahájení kurzu, do kterého jste přihlášeni, se kurzovné nevrací.   

2. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, provozovateli DANCE ARTS AGENCY, s.r.o. k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to písemnou (elektronickou) formou na adresu sídla taneční školy. DANCE ARTS AGENCY, s.r.o. neposkytuje osobní údaje klientů třetím stranám, ani za úplatu ani jinak. Akce taneční školy mohou být dokumentovány pověřeným fotografem či kameramanem taneční školy. Fotografie či videa zachycující účastníky kurzů mohou být vystaveny na internetových stránkách taneční školy nebo použity na jiných propagačních materiálech taneční školy.

3. Řádná docházka je ve vašem zájmu. Za nenavštívené hodiny vám můžeme nabídnut náhradní termíny lekcí.

4. Změna rozvrhu (termínu a hodiny) je v nutných a zcela výjimečných případech vyhrazena a možná.

5. Účastnickou legitimaci tanečního kurzu obdržíte proti zaplacení kurzovného  před první lekcí. Průkazka účastníka kurzu je nepřenosným dokladem opravňujícím k návštěvě kurzů. Při každé návštěvě lekce účastník předkládá průkazku k zaznamenání účasti. Ztrátu legitimace je nutno ihned ohlásit. Náhradní legitimace bude vydána po zaplacení manipulačního poplatku.

6. Diváci a doprovázející osoby si musí při vstupu do sálu zakoupit vstupenku.

7. Vstup do sálu je povolen až na pokyn tanečního mistra. Taneční lekce začíná v přesně udanou hodinu. Během výuky setrvají všichni kurzisté v sále. Účastníci kurzu jsou povinni se řídit pokyny tanečního mistra a členů pořadatelské služby.

8. Kouření v sále je zakázáno kurzistům i doprovázejícím osobám, rovněž tak požívání jakýchkoliv alkoholických nápojů. Osobám v podnapilém stavu je vstup na taneční kurzy zakázán.

9. Doporučené oblečení kurzistů: chlapci společenský oblek, kravata, motýlek a  dívky společenské šaty, sukně a halenka, společenské kalhoty.

Doporučené oblečení pro diváky a doprovázející osoby: oděv ve společenském stylu

10. K odkládání svrchního oblečení a zavazadel slouží šatna. Do sálu není vhodné, z prostorových, bezpečnostních a estetických důvodů, donášet kabáty, bundy a jakákoliv zavazadla s výjimkou dámské kabelky.

11. Žvýkačka není vhodným společenským doplňkem ani u kurzistů, ani u hostů.

12. Doporučení slovy „není vhodné", „doporučené“ apod. obsažená v tomto řádu tanečních kurzů chápou účastníci kurzů a jejich hosté jako závazná.

13. Přihlášením do kurzů účastník stvrzuje, že se s tímto řádem tanečních kurzů seznámil a akceptuje jej.

14. V případě vážného porušení tohoto řádu, mohou být účastníci kurzu vyloučeni z tanečních kurzů bez náhrady kurzovného.

 

Platí od 1. září 2016

Video

cukrarnapojistovnalekarnakzmmevaretekvetiny anelahellerDaramisBandi